Make your own free website on Tripod.com
sothornb.jpg (39112 bytes)
เหรียญอาร์มหลวงพ่อโสธร ปี 2460
บล็อคสระอุไม่ชัด เนื้อทองแดง
( ด้านหลัง )
ตำหนิเอกลักษณ์
10.หางตัวนะใหญ่คล้ายใบดาบ
11.เส้นหนามใต้อักษรขอม
12.เส้นขีดข้างสระอุ
13.ปลายอักขระแตกเป็นเขี้ยวตะขาบ
ตำหนิด้านหน้า | Home
สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามกระทำซ้ำบางส่วนหรือทั้งหมดด้วยกรรมวิธีใดๆ หรือนำไปใช้ในเว็บเพจหรือสื่ออื่นใด   โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก "เซียนพระ"
Copyright ฉ 2003 Lek Watruak. All Rights Reserved.