Make your own free website on Tripod.com
sothorn.jpg (52170 bytes)
เหรียญอาร์มหลวงพ่อโสธร ปี 2460
บล็อคสระอุไม่ชัด เนื้อทองแดง
( ด้านหน้า )
ตำหนิเอกลักษณ์
1.เส้นนูนบนก้านอักษรตัว ร. สองเส้น
2.เส้นบล็อคแตกใต้เส้นขอบใน
3.สระอุติดไม่ชัด
4.เส้นไข่ปลาเรียงติดกันเป็นเส้นเดียวกัน
5.เส้นแตกที่หยักตัว ร.เรือ
6.ปลายพระกรรณซ้ายแตกเป็นชายโบว์
7.เส้นขีดเหนือเลขศูนย์
8.เส้นหนามงอกออกจากเลข ๖ ไทย

9.เส้นบล็อกแตกวิ่งจากข้างฐานขึ้นไปเลยหางตัวอุ
ตำหนิด้านหลัง | Home
จัดทำโดย "เล็ก วัดรวก"
สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามกระทำซ้ำบางส่วนหรือทั้งหมดด้วยกรรมวิธีใดๆ หรือนำไปใช้ในเว็บเพจหรือสื่ออื่นใด   โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้จัดทำ
Copyright ฉ 2003 Lek Watruak. All Rights Reserved.