Make your own free website on Tripod.com
เหรียญฉลุสองชั้น หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง
เนื้อทองคำ (ด้านหลัง)
lpYiambfin.jpg (41625 bytes)
เอกลักษณ์สำคัญของเหรียญนี้คือ เส้นขีดบางๆวิ่งจาก
เส้นขอบเหรียญเฉียงขึ้นไปแตะเส้นขมวดยันต์
รายละเอียดอื่นๆ โปรดอ่านจากหนังสือ"เซียนพระ"ฉบับที่ 386
คลิกดูด้านหน้าเหรียญHome
จัดทำโดย " เล็ก วัดรวก"
สงวนลิขสิทธิ์   ห้ามกระทำซ้ำบางส่วนหรือทั้งหมดด้วยกรรมวิธีใดๆ   หรือนำไปใช้ในเว็บเพจหรือสื่ออื่นใด  
โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้จัดทำ
Copyright ฉ 2002-2005 Lek Watruak. All Rights Reserved.