Make your own free website on Tripod.com
thansam332.jpg (71209 bytes)
"เซียนพระ" ฉบับที่ 332
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ฐานแซม
1.พระองค์นี้พิมพ์ติดชัดมากจนเห็นลำคอยื่นลงมา
2.มวลสารเกาะตัวอย่างหลวมๆกับเนื้อพระ
3.องค์พิมพ์ติดชัดๆ และไม่ตัน จะเห็นพระอุทรเป็นร่อง
4.พระองค์นี้เห็นก้านธูป
5.ปลายฐานแซมกับปลายฐานชั้นบนสุดจะเชื่อมติดกัน
6.ก้อนมวลสารเกาะตัวอย่างหลวมๆ
7.เข่าขัดสมาธิเพชร กลางเข่าจะเว้าขึ้นไป
ตำหนิด้านหลัง | Home
จัดทำโดย "เล็ก วัดรวก"
สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามกระทำซ้ำบางส่วนหรือทั้งหมดด้วยกรรมวิธีใดๆ หรือนำไปใช้ในเว็บเพจหรือสื่ออื่นใด   โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้จัดทำ
Copyright ฉ 2002-2003 Lek Watruak. All Rights Reserved.