Make your own free website on Tripod.com
pokab_01.jpg (25006 bytes) pokab_02.jpg (22869 bytes)
pokab_03.jpg (27046 bytes) pokab_04.jpg (19684 bytes)
pokabot.jpg (30217 bytes)
เซียนพระฉบับ 333
พระกริ่งนะโภคทรัพย์  วัดสุทัศน์  ปี 2482
เอกลักษณ์ด้านหลัง
8.สังฆาฏิเป็นเส้นร่องคู่เหมือนพระกริ่งหน้าอินเดีย
9.เส้นร่องจีวรแต่งแบบเดียวกับพระกริ่งหน้าอินเดีย
10.กลางฐานชั้นบนเป็นสันสโลปลาดลงทั้งบนและล่าง
เอกลักษณ์ด้านหน้า | Home
สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามกระทำซ้ำบางส่วนหรือทั้งหมดด้วยกรรมวิธีใดๆ หรือนำไปใช้ในเว็บเพจหรือสื่ออื่นใด   โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก "เซียนพระ"
Copyright ฉ 2003 Lek Watruak. All Rights Reserved.