Make your own free website on Tripod.com
poka_01.jpg (10805 bytes) poka_02.jpg (14026 bytes) poka_03.jpg (6658 bytes)
poka_04.jpg (11310 bytes) poka_05.jpg (20072 bytes) poka_06.jpg (9903 bytes)
poka_07.jpg (15041 bytes) poka_08.jpg (18021 bytes) poka_09.jpg (13821 bytes)
เซียนพระฉบับ 333
พระกริ่งนะโภคทรัพย์  วัดสุทัศน์  ปี 2482
พระกริ่งนะโภคทรัพย์ วัดสุทัศน์สร้างเมื่อปี 2482 พระกริ่งรุ่นนี้ไม่ได้เททองในเดือน 12 อย่างพระกริ่งรุ่นอื่นของสมเด็จพระสังฆราช(แพ) หากแต่ทรงให้เทในช่วงกลางปี 2482 เป็นกรณีพิเศษ เพื่อแจกแก่บรรดาลูกศิษย์ให้มีโชคลาภสักการะ มีความเป็นอยู่ที่ดี พระกริ่งนะโภคทรัพย์มีพิมพ์ทรงแบบเดียวกับพระกริ่งหน้าอินเดีย และสร้างปีเดียวกัน เป็นแต่ว่า พระกริ่งนะโภคทรัพย์ฐานบัวจะกว้างกว่า และฐานชั้นล่างสุดก็หนากว่า นอกจากนี้ใต้ฐานยังมีตัวยันต์จม นะโภคทรัพย์หล่อติดอีกด้วย แต่เมื่อเทียบกับพระกริ่งนะโภคทรัพย์ของวัดคลองด่าน จะสังเกตได้ว่าหางอักขระในพระกริ่งนะโภคทรัพย์วัดสุทัศน์จะยาวว่า อีกทั้งลักษณะการขมวดกลมของตัวยันต์ก็ไม่เหมือนกัน เนื้อโลหะพระกริ่งนะโภคทรัพย์ เป็นทองผสมออกเหลือง ส่วนพระกริ่งหน้าอินเดียก้นฐานจะเกลี้ยง เนื้อพระอมน้ำตาลออกไปทางสัมริด แต่ที่ออกเหลืองก็มีเช่นกัน
ตำหนิเอกลักษณ์
1.เม็ดพระศกใหญ่
2.ตาโตเป็นตาเนื้อหรือตาคน
3.พระนาสิกเป็นลำยาว
4.พระโอษฐ์เผยออ้าน้อยๆ
5.พระพาหาขวาเป็นสัน
6.นิ้วพระหัตถ์ประคองหม้อน้ำมนต์คล้ายกำลังจิก
7.ฐานชั้นล่างหนากว่าเมื่อเทียบกับพระกริ่งหน้าอินเดีย
เอกลักษณ์ด้านหลัง | Home
จัดทำโดย "เล็ก วัดรวก"
สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามกระทำซ้ำบางส่วนหรือทั้งหมดด้วยกรรมวิธีใดๆ หรือนำไปใช้ในเว็บเพจหรือสื่ออื่นใด   โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้จัดทำ
Copyright ฉ 2003 Lek Watruak. All Rights Reserved.