Make your own free website on Tripod.com
ophasieb_01.jpg (5331 bytes) ophasieb_02.jpg (11607 bytes) ophasieb_03.jpg (6059 bytes)
ophasieb_04.jpg (14774 bytes) ophasieb_05.jpg (17060 bytes) ophasieb_06.jpg (13859 bytes)
ophasieb_07.jpg (9469 bytes) ophasieb_08.jpg (15362 bytes) ophasieb_09.jpg (8890 bytes)
เหรียญหลวงพ่อโอภาสี   หลังสวัสติกะ
ด้านหลัง
11.หางตัว ธ.ธงแตกเป็นเขี้ยวตะขาบ
12.ใต้ตัวม.ม้ามีจุด
13.ใต้ตัว ท. มีเส้นติ่งยื่นทั้งสองข้าง
14.หัวอักขระกับก้านอักขระไม่เชื่อมกัน
ตำหนิด้านหน้า  | Home
จัดทำโดย "เล็ก วัดรวก"
สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามกระทำซ้ำบางส่วนหรือทั้งหมดด้วยกรรมวิธีใดๆ หรือนำไปใช้ในเว็บเพจหรือสื่ออื่นใด   โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้จัดทำ
Copyright ฉ 2003 Lek Watruak. All Rights Reserved.