Make your own free website on Tripod.com
lpthuad.jpg (65824 bytes)
lpthuadb.jpg (44693 bytes)
เหรียญรุ่นแรก วัดช้างให้
รายละเอียด โปรดอ่านได้ใน นิตยสาร"เซียนพระ" ฉบับที่ 330  
Home
จัดทำโดย " เล็ก วัดรวก"
สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามกระทำซ้ำบางส่วนหรือทั้งหมดด้วยกรรมวิธีใดๆ หรือนำไปใช้ในเว็บเพจหรือสื่ออื่นใด   โดยมิได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้จัดทำ
Copyright ฉ 2002-2003 Lek Watruak. All Rights Reserved.