Make your own free website on Tripod.com
chmp01b.jpg (57305 bytes)
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ปี 2467
หลังยันต์ห้า เนื้อสัมริด กะไหล่ทอง
(ด้านหลัง)
ตำหนิเอกลักษณ์
10.หางตัวมะขอม แตกเป็นเขี้ยวตะขาบ
11.หางอักขระขอมพาดเส้นยันต์ห้า

12.หางตัวศ.ศาลายาวจรดหัวอักษร
13.เส้นหัวตัวอุพาดก้านอักษร
ตำหนิด้านหน้า | Home
สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามกระทำซ้ำบางส่วนหรือทั้งหมดด้วยกรรมวิธีใดๆ หรือนำไปใช้ในเว็บเพจหรือสื่ออื่นใด   โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก "เซียนพระ"
Copyright ฉ 2002-2003 Lek Watruak. All Rights Reserved.