Make your own free website on Tripod.com
chmp01.jpg (68562 bytes)
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ปี 2467
หลังยันต์ห้า เนื้อสัมริด กะไหล่ทอง
(ด้านหน้า)
ตำหนิเอกลักษณ์
1.เส้นรอยย่นหน้าผากมี 4 เส้น
2.จุดกลมเหนือหูซ้ายหลวงปู่
3.นัยน์ตากลม ข้างตามีเส้นขีดของตาขาวทั้งสองข้าง
4.จุดกลมเล็กข้างเม็ดไข่ปลา
5.เส้นทิวที่ข้างสังฆาฏิ
6.เส้นขีดเล็กๆวิ่งชนแขนซ้ายหลวงปู่
7.ตัว ต.เต่า มีเส้นขีดเฉียง
8.ขีดเหนือตัว ว.แหวน
9.จุดกลมที่ปลายเท้า
ตำหนิด้านหลัง | Home
จัดทำโดย "เล็ก วัดรวก"
สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามกระทำซ้ำบางส่วนหรือทั้งหมดด้วยกรรมวิธีใดๆ หรือนำไปใช้ในเว็บเพจหรือสื่ออื่นใด   โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้จัดทำ
Copyright ฉ 2002-2003 Lek Watruak. All Rights Reserved.